Handelsbetingelser

Ansvarsfraskrivelse

Brug af websiden er på eget ansvar og egen risiko og Fugefraes.dk ApS fraskriver sig ethvert ansvar denne forbindelse. Websiden kan indeholde fejl, unøjagtigheder o.l

Websiden kan blive udsat for nede tid, således at siden ikke vil kunne være tilgængelig i ubestemt tid. Vi kan ikke afvise, at der via siden eller den/de server(e) som sørger for, at du kan tilgå websiden kan videresendes computervirus til dig eller andre, selvom vi gør et meget stort arbejde i at sikre os mod eventuelle angrebsforsøg. Vi fraskriver os også ethvert ansvar hvis og i fald der kommer en virus igennem til din computer, og som følge deraf giver fejl og gener på din maskine, og envidere et eventuelt tab af fortjeneste forbundet hermed. Det er dit ansvar at holde virus ude af din computer.
Vi kan heller ikke afvise at en trediepart overvåger din færden eller kommunikation med websiden. Vi fraskriver os også ethvert ansvar i forbindelse med; at en eventuel trediepart helt eller delvist overvåger din færden på siden og uretmæssigt tiltager sig adgang til diverse oplysninger vedrørende dig.

Fugefraes.dk ApS fraskriver sig ansvaret for ethvert tab eller skade, der måtte være forvoldt brugeren i forbindelse med brug af websiden. Vores eventuelle erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder omhandle indirekte eller tab generelt af nogen art,- her menes eventuelle driftstab, tabt avance, tabte besparelser tab af datainformationer eller lignende.

Skadesløsholdelse af fugefraes.dk ApS

Hvis en ansat, repræsentant, leverandør, agent eller fysiske eller juridisk person nævnt på websiden som ansvarlige for disse, blive pålagt et ansvar, herunder erstatningsansvar, som følge af din brug af websiden, er du forpligtiget til at holde den/de personer skadesløs(e) for ethvert eventuelt tab (indirekte eller direkte), som de måtte lide under, som følge af din brug af websiden, uanset baggrunden herfor. Din skadesløsholdelse af den / de nævnte personer omhandler tillige alle omkostninger, til bistand (juridisk samt regnskabsmæssig rådgivning og domstolsbehandling også kaldet sagsomkostninger.

Links til andre websider.

Websiden kan indeholde links til andre websider med indhold med relation til vores indhold. Disse links er udelukkende indsat som et tilbud til dig som bruger, for at hjælpe dig bedst muligt med at finde de rette svar på din søgen. Det er IKKE en anbefaling af indholdet på disse sider, men kun et tilbud – og brugen af disse hjemmesider er på eget ansvar.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tale om tilbud på omfugning eller bare udfraesning eller som det også hedder udkradsning af mørtelfuger i dit murvaerk, så kan du komme i kontakt med vore altid venlige og meget erfarende konsulenter, der vil være i stand til at hjælpe dig professionelt med din forestående omfugning,- du skal blot trykke på knappen herunder.

Kontakt os

Vi er ikke til stede lige nu, men læg en besked og vi kontakter dig hurtigst muligt.