Her kan du læse fakta omkring flere forskellige områder indenfor fornyelse af gamle mørtel murfuger. Du kan også finde fakta omkring hvordan en total omfugning af en ejendoms slidte og porøse murvaerk foregår.

Manglende fakta

Har du et relevant spørgsmål, som du ikke finder svar på her på denne side, vil vi meget gerne bede dig om at rette henvendelse til os via kontakt knappen herunder, og vore konsulenter, vil enten give dig fakta med det samme, eller vende tilbage efter af have undersøgt dit spørgsmål nærmere, for hurtigst muligt at vende tilbag med fakta, så du kan tage det med i dine overvejelser inden en evt. beslutning for forskønnelse af din ejendoms murstensfacader med nye flotte omfugede mørtel fuger.

Hvornår er det tid til omfugning?

Smuldrer fugen? Er der huller i murvaerket? Kontakt en af vores konsulenter, som så vil komme og vurdere, om dine murfuger skal udfraeses og dernæst have en omfugning. Venter du for længe, kan du risikere at muren kollapser, hvilket så vil blive en meget mere bekostelig affære, da muren så skal ommures.

Hvilken tid på året kan man omfuge?

I princippet kan man omfuge sålænge temperaturen ikke ikke kommer under minus 3 til 5 graders frost.

Hvad gør I med affaldet efter fraesning af murfugen?

Vore maskiner opfanger 80 – 90% af mørtelstøvet ved fraesning. Og det overskydende fugestøv, fejes op og køres væk, med resten af evt. andet byggeaffald, som måtte være kommet i forbindelsen med udførelsen af opgaven.

Hvordan udregnes et tilbud?

Når du beslutter dig for at ville indhente et reelt tilbud på omfugning af din ejendom eller bare en facade, skal du blot kontakte en af vore erfarende konsulenter, og så kommer vi ud til dig og får en god seriøs snak.

Hvordan forløber en total omfugning?

Alle vinduer og døre dækkes til, og så udfraeses den gamle mørtel fuge minimum 2,5 cm ind fra murstenens forkant, så spules alt løst liggende mørtel støv ud af murens fuger, herefter lægges den nye fuge med håndkraft, så er du sikker på at den nye mørtel fuge bliver kompremeret korrekt så der ikke opstår luftlommer bag den nye fuge, og du ved,- at der har været en fagmands øjne på hver en cm af hele murens facade, og her ville eventuelle fejl og andre mangler være opdaget, og du ville være gjort opmærksom på dette.
Når dagens omfugning er færdig bliver den nyligt omfugede mur afsyret.

Kontakt os

Vi er ikke til stede lige nu, men læg en besked og vi kontakter dig hurtigst muligt.